Kwaliteitsgarantie

Bij Essink Veevoeders staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Dit blijkt mede door de volgende certificering waaraan wordt voldaan.

GMP+

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen.
De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’.
De basis van de GMP+ systematiek wordt mede bepaald door een continue verbetering volgens het principe van de Deming-cirkel ‘Plan, Do, Check, Act’: noteren wat ik doe, doen wat ik genoteerd heb en het bewijs leveren dat ik het effectief heb gedaan.

Het GMP+ FSA scheme geeft niet alleen voorwaarden met betrekking tot productiefaciliteiten van diervoeders, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. Samen met haar partners stelt GMP+ International op transparante wijze duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. GMP+ gecertificeerde bedrijven worden ondersteund met nuttige en praktische informatie, zoals diverse databanken, nieuwsbrieven, vraag & antwoordlijsten, cursussen en seminars.

SecureFeed

Ook zijn wij volwaardig SecureFeed deelnemer. SecureFeed werkt aan de voedselveiligheid van diervoeders. Doormiddel van instrument zorgt het systeem voor collectieve monitoring, risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan. SecureFeed beheert en ontwikkelt dit systeem, samen met haar deelnemers. Het zorgt voor het waarborgen van de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

SecureFeed hanteert de methodiek van ‘dubbel groen licht’. Deelnemers voeren al hun leverancier-product-combinaties (kortweg LPC’s) in de database van SecureFeed in. Ze werken vervolgens uitsluitend met bekende en beoordeelde LPC’s. In totaal gaat om het circa 1.800 leveranciers met zo’n 650 producten. In totaal omvat de LPC-database SecureFeed ongeveer 4.600 LPC’s.

Met het systeem voor monitoring en risicobeoordeling, geven deelnemers van SecureFeed invulling aan een aantal voorwaarden van certificatie voor GMP+ FSA. SecureFeed is dus een collectieve aanvulling en verdieping op GMP+ FSA of vergelijkbare schema’s. Het monitoringsprogramma is afgestemd op het risicoprofiel van diervoeders. SecureFeed stelt daarnaast collectieve, bovenwettelijke actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde (natuurlijke) contaminanten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kwaliteitssysteem Foqus van FrieslandCampina vraagt van de leden/veehouders dat zij uitsluitend diervoerders afnemen van leveranciers van wie de productaansprakelijkheid afdoende verzekerd is. Essink Veevoeders heeft deze aansprakelijkheid ondergebracht bij de gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering van de Hisfa. Hierdoor staat Essink Veevoeders op de zo genoemde witte lijst van veevoerleveranciers. De polis word jaarlijks gescreend om zo zeker te zijn van een optimale dekking.

 securefeed_logo