BergaFat F100 pallet 1200kg

1.950,00 excl. 9% btw

Category: Product ID: 12249

Beschrijving

“Hittestress” voorkomen is beter dan genezen

Het is dit jaar al vroeg warm en de warmste periode moet nog komen. Bij temperaturen boven de 20 graden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid kan bij koeien al “Hitte Stress” optreden. Met onderstaande zaken kunt u uw koeien helpen, goed door deze periode heen te komen.

Bij de afbraak van celwanden uit graskuil en snijmais komt veel warmte vrij. Een koe gaat daarom instinctief minder ruwvoer opnemen. Het gevolg op termijn is een lagere melkgift, lagere gehalten en lagere bevruchtingsresultaten. Een langere tussen- kalftijd geeft het risico dat deze koeien te vet de droogstand in gaan, met alle nadelige gevolgen voor de volgende lactatie. Door alert te reageren bij hitte kan veel ellende en onkosten voorkomen worden.

Voer daarom bij hitte, Bergafat F100 bij, omdat bij deze energiebron geen extra warmte vrij komt. BergaFat F100 levert veel energie (3.900 VEM per kg) en is daarom zeer geschikt om de lagere voeropname te compenseren. Het wordt geleverd in zakken van 25 kg per volle pallet van 1200 kg, of per 2 big bags van 650 kg. Bergafat F100 is GMO- vrij.

Voeradvies 250 à 300 gram per koe per dag. Een ander gevaar bij hitte is pensverzuring. Als koeien minder ruwvoer opnemen, herkauwen ze ook minder. Vooral als de koeien dan krachtvoer wel blijven opnemen kan de pens snel verzuren. De pens is de belangrijkste maag van een koe. 70 procent van de energie en eiwitvoorziening moet vanuit de pens komen. Miljarden pensbacteriën breken daar het voer af en maken daar microbieel eiwit van.

Bij pensverzuring sterven de celwand- afbrekende bacteriën het eerst af, waardoor het ruwvoer minder goed wordt afgebroken. Erger nog is, dat de pens- pappillen welke de energie uit het voer moeten opnemen in het bloed, beschadigen. Een beschadigde pens duurt minstens zes tot acht weken voordat deze weer hersteld is. Pensverzuring kost melkopbrengst, maar is ook zeer nadelig voor de klauwgezondheid en de vruchtbaarheid.

Het is dus belangrijk de PH in de pens op peil te houden. Bufferende producten als natriumbicarbonaat of MaxiBuff kunnen hierbij helpen. Voeradvies MaxiBuff 150 gr/koe/dag.

Informatie